מטפל זוגי | עמיר ברסקיגירושים בין בני זוג הם אירוע מורכב, וטראומטי, שיש לו השלכות משמעותיות על התא המשפחתי. ניסיוני רב השנים כמטפל, לימד אותי שעדיף להימנע עד כמה שניתן ממצבים של שבהם קיים נתק בין בני הזוג במסגרת תהליך הגירושים. הנתק מוביל פעמים רבות למצב שבו בני הזוג בוחרים לפתור את בעיותיהם דווקא במסגרת אולם בית המשפט במקום לדון בהסדרי הגירושים בתוך מסגרת טיפולית ותומכת.  

שיתוף פעולה בין מטפל זוגי לעורך דין

על מנת להקל ככל האפשר את תהליך הגירושים, ולהימנע מהפיכתו לאירוע טראומטי, במסגרת שיתוף פעולה בין מטפל  זוגי ועורך דין, התהליך הופך יותר ידידותי ומאפשר לבני הזוג לראות את טובת הילדים בתוך התהליך. במסגרת זו, כל הצדדים, לרבות עורכי הדין, משתתפים בדיאלוג על מנת להגיע לפתרונות פחות כואבים.